Dr. Soraya Fallah interview with Iran International about woman Political activist Fatemeh Sepehri


مصاحبه کوتاه ثریا فلاح با ایران اینترناشنال در رابطه با فعال سیاسی زن زندانی خانم سپهری :

 

۱۸سال زندان برای خانم سپهری اون هم به رغم این نمایش عفو و آزادی زندانیان سیاسی توسط جمهوری اسلامی چه مفهومی داره؟

خانم سپهری حکم سنگین 18 سال بعد از 5 ماه زندان گرفته اند. ایشون چند ویژگی دارند که یک صورت مسئله لاینحلی برای ج. ا شده اند.

چنانکه می دانید زندان ایشون کدبندی شده به 10 سال برای تبلیغ علیه نظام،پنج سال برای همکاری با دول متخاصم دو سال برای توهین به خامنه ای وخمینی و... اینها همه پیامهایی است که به سایر مبارزین داده می شود. 

از طرفی ایشون اعلام کردند که مسلمان هستند اما حکومتی غیر مذهبی می خواهند. یک فرد سکیولار هستند. اعتقاد به این جنبش به عنوان انقلاب زن زندگی آزادی دارند. جمهوری اسلامی که گمان می کند مخرج مشترکی به نام مذهب با ایشون داره نمی تواند این را بربتابد. جمهوری اسلامی نمی تواند بپذیرد که یک زن مذهبی از یک شهر مذهبی به یک اسطوره مقاومت آنهم با آن صراحت بدل شود. به همین دلیل هم حتی شامل" عفو رهبری" نشدند.و گفتند که عفو هم نمی خواهند. البته ایشون فرصت فرجام خواهی در دادگاه نهایی را دادند اما چه خواهد شد من گمان نمی کنم  صلب بخشش کنند. اما پیش از این خانم سپهری گفته بود حاضر نیست برای بخشش از خامنه‌ای درخواستی کند.

 

 


مبارزات خانم سپهری و امثال ایشون طی سالهای گذشته فکرمیکنید چه تاثیری بر مقاومت مردم در جریان این خیزش انقلابی اخیر داشته؟

خانم سپهری تنها فرد و نخستین زنی نیستند که اینچنین احکامی گرفته اند یا در زندان مقاومت می کنند (چنانکه شما هم اشاره کردید) اما ایشون به علت اینکه امضا کنندگان نامه درخواست استعفای رهبر جمهوری اسلامی ایران هستند و بی‌پروا و صراحت گویی و جسور بودن ایشان واعلام کردند که «جمهوری اسلامی به‌ درد نمی‌خورد. اصلاح‌پذیر نیست. صبر کنیم که آجرهایش را بچینیم؟ باید این نظام را بولدوزر بزنند"  دست به زیر سوال بردن مشروعیت رهبر نظام  زده اند. این صراحت گویی ایشان بسیار روی محبوبیتشان در میان مردم اثر گذاسته.  قبلا هم در سال 2020 دستگیر و به اتهام "اخلال در نظم و آسایش عمومی و همچنین تشویش اذهان عمومی و نشر اکاذیب" به حبس و شلاق محکوم شده بودند  اما همچنان از بیان نظرات صریح خود باز ننشستند.  اینها همه روی سایر زنان و افرادی که مذهبی هستند اما تکلیف خود را با این نطام مشخص نکرده اند نوعی تشویق ترسیم جرات است .
Comments

Popular posts from this blog

New to the world of Literature, A dream book published

Presentation Title: Dual Immersion Education a Bridge between Heritage Language &Culture with Academics; A Model for Kurdish Children

The Kurdish Community of Southern California presented an appreciation award to its immediate past vice president, Dr. Soraya Fallah, in recognition of her 17 years of dedicated service to the community.