-Dr. Soraya Fallah on Iran International TV about Iran protests 2022-Interview conducted in Farsi مصاحبه ایران اینترناشنال با ثریا فلاح پیرامون راهکارهای نزدیک شدن به پیروزی و هماهنگی میان اپوزسیون روی هسته اصلی انقلاب و موتور آن

https://www.youtube.com/watch?v=ZZBPBw-sgf4
مردم ایران بر نابودی جمهوری اسلامی توافق نظر دارند و در این مدت به موفقی...

مصاحبه  امروز ایران با اینترناشنال : در پاسخ به این پرسش که با توجه به مسیری که این جنبش در این بیش از سه ماه طی کرده از سوی دیگه شرایطی که امروز داره چه در خیابان، چه حمایت‌های جهانی گمان می‌کنید مهم‌ترین رخدادی که میتونه در این مقطع یک قدم به پیروزی نزدیک کنه چه هست؟

من اشاره کردم که در مسیر این جنبش انقلابی هنوزقدمهایی زیادی هست که بایست طی شود. رخدادهایی هست که  اتقاق نیافتاده. این که مردم معترض و انقلابی همگی روی نابودی جمهوری اسلامی متوافق الاقول هستند درست است اماقطعآ نیاز به ایحاد تشکلهای ساختارمند که نمایندگان مردم در آن باشند دیده میشود. اشاره ام یه  اتتلاف که این روزها هم مورد بحث بسیاری از جمعها است . یک گروه همکاری ونهاد هماهنگ کننده ای که  صدای گویای مردم باشد.  اتتلاف از احزاب و سازمانهایی که ارتباط ارگانیک با داخل ایران دارند و حتی افرادی که صدای دارند و نمایندگی عده ای از مردم را می کنند. اتتلافی که رهیری نمی کند بلکه هماهنگی می کند. این کمک می کند که هر قدر حکومت با آرایش جدیدی وارد میدان شود ابتکارات مقابله و تهاجم معترضین شکل جدیدی به خود بگیرد. و رویه های تکراری دولت که ایجاد زخم بر بدنه مردم است خون معترضان ومبارزان کمتری به بر زمین ریخته  شود. به یاد داشته باشیم. این انقلاب انقلاب زندگی است برای به دست آوردن آزادی. همچنین کمک می کند که از  عدم بالانس میان مرکز و حاشیه  کاسته شود.

پرسش مجری برنامه ایران اینترناشنال در باره تویت سال نو میلادی پنج تن از ایرانیان به نام راجع  به اینکه شب سال نو میلادی گروهی از نیروهای خارجازکشوری نشانه ای از شکل گیری یک همگرایی رو بروز دادند با انتشار یک توییت هماهنگ؟ آیا اگر این اتفاق منجر به ایجاد یک ساختار منسجم تر و با برنامه باشه میتونه جنبش رو وارد فاز جدید کنه؟
 من ضمن اشاره به انعکاس مثبت حرکتهای گروهی از جمله نوشتن پتیشن وکارهای مشترک و پی آرو... اشاره ک
ردم که این یک ائتلاف نیست اما چون توسط افراد به نام ایرانی و با هم انجام شده منجر به ریکشن مثبت و منفی توسط کاربران شبکه های اجتماعی داخل ایران و خارج از ایران این حرکت اشاره کردم.  اما در واقع در این تویت گروهی مانیفست این انقلاب و خیزش انقلابی که زن، زندگی ،آزادی و هسته اصلی این انقلاب که شرکت فعالانه ملیتهای مختلف به بوته فراموشی سپرده شده اند.

 من به قاعده  Nothing about me without me (بدون ما هیچ چیز در مورد ما موضوعیت ندارد.) اشاره کردم و گفتم که هر حرکتی بایست تمام مردم از جمله ملیتهای مختلف و مذاهب داخل ایران را در نظر بگیرد و آنان را در حد تنها زبان نام نبرد. 

Comments

Popular posts from this blog

New to the world of Literature, A dream book published

Presentation Title: Dual Immersion Education a Bridge between Heritage Language &Culture with Academics; A Model for Kurdish Children

The Kurdish Community of Southern California presented an appreciation award to its immediate past vice president, Dr. Soraya Fallah, in recognition of her 17 years of dedicated service to the community.